Υπερυψωμένο παιδικό σπιτάκι

  • Τοποθεσία:
    Κεφαλάρι
  • Έτος:
    2018

Υπερυψωμένο παιδικό σπιτάκι, με πλατφόρμα σε ύψος 180cm από το έδαφος που αγκαλιάζει το δέντρο, με δίριχτη στέγη στο σπιτάκι, στύλο πυροσβέστη, καταπακτή με ανεμόσκαλα που οδηγεί στο εσωτερικό του σπιτιού και μονόζυγο.

Σχετικά Έργα
© Copyright Treehouse | Πέργκολα • Deck • Στέγη • Ειδικές Εφαρμογές